De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.